ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ανοικτές Θέσεις

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η ΚΑRΙΑΝ Pharmaceuticals είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη Ελληνική Φαρμακευτική εταιρεία, με πρωτότυπα ιδιοσκευάσματα που κατέχουν ηγετική θέση στις θεραπευτικές τους κατηγορίες,  όπως το κεντρικό νευρικό σύστημα, η καρδιολογία, η μαιευτική- γυναικολογία κλπ

Τα στελέχη της εταιρείας αποτελούν το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο και αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι συνεργάτες των οποίων οι ιδέες, απόψεις και γνώμες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε όλες τις μείζονες ή ελάσσονες εταιρικές αποφάσεις.

Η εταιρεία παρέχει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως των προσόντων των στελεχών, συνεχή εκπαίδευση/επιμόρφωση σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα  να αναπτύξει σε εύρος τις δεξιότητες του και να εξελιχθεί επαγγελματικά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ.

Όμως, αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρεία μας, μπορείτε να αποστείλετε ένα πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@karian.gr

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές και θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία  για την προστασία των  προσωπικών δεδομένων.