ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

DARGOL
(tab, 70 mg, BT X 4)

Περισσοτερα

PANCURONIUM
(Sol, iv inj, 4mg/ 2ml)

Περισσοτερα