ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

AMOXI-CLAV (1g +200 mg, inj)

Περισσοτερα

ERYTHROMYCINE
(1g, pd.inj.sol)

Περισσοτερα

EREMFAT
(600 mg, iv, Amps. 1 Vial/Bt)

Περισσοτερα