ΙΣΤΟΡΙΚΟ

KARIAN PHARMACEUTICALS  δημιουργήθηκε από ανθρώπους με νέα αντίληψη και σκέψη στον τρόπο λειτουργίας μιας φαρμακευτικής εταιρείας.

Έχοντας μακρά θητεία στην φαρμακευτική αγορά, τα στελέχη της οραματίστηκαν μια εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης που να προάγει την Δημόσια υγεία και να ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο.

Η επιχειρηματική της δραστηριότητα της εστιάζεται σε τομείς όπως, η προώθηση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροφαρμακευτικών και εργαστηριακών ειδών καθώς και κτηνιατρικών σκευασμάτων. Επίσης οι υπηρεσίες συμβούλων επιχειρηματικής δραστηριότητας, Υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης  και εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών.

Το συνεχώς εμπλουτιζόμενο φάσμα πρωτοποριακών προϊόντων της σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες σταθερές συνεργασίες καθώς και η υπευθυνότητα που διακατέχει τα στελέχη της είναι τα βασικά προτερήματα της εταιρείας για μια διαρκή και πετυχημένη ανάπτυξη.

Προσπάθειά της είναι να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της και των συνεργατών της προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.