ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

COLCHICINA ACARPIA
(tab, 1 mg, BT X 30)

Περισσοτερα

COLCHICINA LIRCA
(tab, 1 mg, BT X 30)

Περισσοτερα

COLCHICINA LIRCA
(tab, 1 mg, BT X 60)

Περισσοτερα

UROCHINASI
(25.000 U.I./2ml pwd for inj)

Περισσοτερα

UROCHINASI
(100.000 U.I./2ml pwd inj)

Περισσοτερα

UROCHINASI
(1.000.000 U.I./2ml pwd inj)

Περισσοτερα

HEPARIN SODIUM
(Vials, 2.500.00 iu/5 ml)

Περισσοτερα

TRINITRINA
(inj sol inf 50mg/50ml)

Περισσοτερα