ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

COLCHICINA ACARPIA
(tab, 1 mg, BT X 30)

Περισσοτερα

COLCHICINA LIRCA
(tab, 1 mg, BT X 30)

Περισσοτερα

COLCHICINA LIRCA
(tab, 1 mg, BT X 60)

Περισσοτερα

TRINITRINA
(inj sol inf 50mg/50ml)

Περισσοτερα