ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

FENTANYL
(2 ml/10 ml, Inj. Sol)

Περισσοτερα

KETAMINE
(500 mg/ml, Inj.Sol)

Περισσοτερα

PETHIDINE
(100 mg/ 2ml)

Περισσοτερα

BUPIVACAINA
(0,005, Sol. Iv. Inj)

Περισσοτερα

THIOPENTAL
(1g, pd.Inj. sd)

Περισσοτερα